Nyheder fra Søborg

0 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Søborg og omegn

Job tilbydes:
Jobformidler til teamet Job og Formidling
Kan du få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job eller uddannelse , så send os en ansøgning og beskriv, hvordan du vil gøre en forskel.Teamet Job og Formidling søger en medarbejdere eller flere nye medarbejdere til en stilling som jobformidler.Hvem er viJobcenter og Indsats varetager indsatsen overfor ledige borgere i Gladsaxe Kommune – både joparate og andre borgere med problemer ud over ledighed.Det betyder at borgerne får en jobformidler, som skal støtte dem i at mestre deres udfordringer, så de kan komme tilbage i job eller uddannelse.Du skal som jobformidler sikre opfølgningen på den plan som er lagt sammen med borgere og sagsbehandler, og som skal få borgeren tilbage i selvforsørgelse. Du er det eneste beskæftigelsesrettede tilbud, som borgeren får udover virksomhedsforløb.Derudover har du en lille sælger i maven og ser det som et plus, at du kan finde småjobs ude virksomhederne i lokalområdet.Du har arbejdspladser på forskellige adresser. Dels i Job- og Indsats på Gammelmosevej og dels i Jobcentret og i Ungeenheden på Gladsaxevej. Vi møder dog også gerne borgeren andre steder, når det er relevant i forhold til at få skabt fremgang mod arbejdsmarkedet.Vi arbejder rehabiliterende i Gladsaxe og har fokus på borgerinddragelsen. Vi samarbejder på tværs af teams og afdelinger og tror på, at vi kun kan lykkes med at få borgerne i job og uddannelse, hvis vi bruger alle redskaberne i lovgivningen. Vi er ambitiøse og optaget af at nå vores mål og resultater. Der er højt til loftet og vi har mange gode drøftelser, men når vi har valgt en strategi, så holder vi fast gennem tæt opfølgning og dialog om, hvad det betyder i den konkrete sag.Dine opgaver som jobformidlerDin primære opgave bliver at sikre at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer tilbage i job på virksomheder med lønnede timer som fokus og derudover sikrer du de hyppige samtaler. Du har stor forståelse for vigtigheden af at registrere dit arbejde og dokumentere arbejdet med borgerens mål og delmål i relevante IT systemer.Opbygning af en tæt og tillidsbaseret relation til borgere i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.Hyppige jobrettet samtaler med borgere på kanten af arbejdsmarkedet om hvad der skal til for at mestre de udfordringer, som står i vejen for at komme i job eller uddannelse.Virksomhedskontakt herunder forhandling af muligheder for småjobs samt etablering, opfølgning, fastholdelse og jobskabelse.Koordinering af indsatsen med relevante samarbejdspartnere herunder sagsbehandler, ydelse og andre afdelinger.Besidde videnom det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet.Om digDu tror på at alle mennekser kan noget, at job uagtet få eller mange timer, er vejen frem for at borgere kan komme tilbage på arbejdsmarkedetDu er resultatorienteret og ved at det er virkeligheden der virker for borgerne på kanten af arbejdsmarkedet også når borgerne ikke selv tror på detDu har gode erfaringer med at finde jobmuligheder for borgerne på kanten af arbejdsmarkedetDu kan motivere borgere, der har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet og få dem til at genvinde troen på at de kan komme i job eller uddannelseDu har kendskab til målgruppen af borgere og lovgivningen fra tidligere erfaringer fra f.eks. et jobcenter eller en anden aktørDu er struktureret, resultatorienteret og trives i en hektisk hverdag, hvor samarbejde er i fokus.Yderligere oplysninger kan fås hos Leder af Job og Formidling Hanne Panduro-Hess på telefon 2913 4270.Søg stillingen via link.Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Aflønning sker i henhold til gældende HK/DS overenskomst.Forventet ansættelsesstart: Snarest muligt.FristAnsøgningsfrist er den 23. december 2021 kl. 12.00.Vi planlægger at afholde samtaler løbende.Beskæftigelses- og Socialafdelingen har ca. 350 ansatte og dækker følgende områder: den beskæftigelsesrettede indsats, ungeindsatsen, forvaltning af ydelser til borgerne, boligformidlingen, vejledning og støtte til udsatte borgere, to væresteder, rusmiddelbehandling, et forsorgshjem for hjemløse borgere med misbrug og et for unge med sociale eller psykiske udfordringer samt et botilbud for borgere med misbrug.I Beskæftigelses- og Socialafdelingen arbejder vi ud fra værdierne, "Ordentlig, Fælles og Faglig". Værdierne er vores DNA og de gælder i hele afdelingen, uanset hvor du er ansat. Ordentlig, fælles og faglig er måden, hvorpå vi møder og samarbejder med borgere, virksomheder, ledere og medarbejdere.Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Gladsaxe Kommune
Indrykket 30. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk