Nyheder fra Søborg

10 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Søborg og omegn

Job tilbydes:
Kirketjener ved Mørkhøj Kirke
Kirketjener ved Mørkhøj kirke i Søborg.   En stilling som kirketjener ved Mørkhøj kirke. Mørkhøj Sogn er ledig pr. 1.dec.2021.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Mørkhøj kirke søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan bidrage aktivt til en travl og varieret hverdag både inden og udendørs. Arbejdet består mest af rengøring, renholdelse og vedligeholdelse af kirken samt praktisk tilrettelæggelse af gudstjenester og arrangementer. Mørkhøj kirke er en aktiv kirke, som lægger vægt på at formidle kristendommen fra sin lyse og inkluderende side og vi forventer, at du indgår positivt i samarbejde med kirkens øvrige personale og præster. Vi er et aktivt sogn i vækst, der befolkningsmæssigt rummer mange forskelle, både socialt, etnisk, kulturelt og religiøst. Derfor søger vi en medarbejder, der kan yde fordomsfri, kompetent og imødekommende borgerbetjening for alle.   Som kirketjener skal du bl.a. arbejde med: Oprydning og rengøring af kirken. Besidder håndværksmæssig snilde på alle områder. Har flair for betjening og vedligeholdelse af redskaber og maskiner. Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder opstilling. klargøring til arrangementer, kaffebrygning, servering, indkøb m.v. Bestilling af vare. Er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstid. Der er gensidig afløsning de to kirketjener imellem. Vi forventer at du er positiv indstillet overfor kirkens liv og de mange aktiviteter der forgår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst, selvstændig og med situationsfornemmelse. Vi forventer endvidere at du er imødekommende over for alle, der kommer i kirken. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Henrik V. Pedersen på tlf. 21 20 83 62. Mail: hvp@hvproduktion.dk   eller til formand: Christine Hoff Hansen. Tlf.26 14 79 90 Mail: Sigurd_theodor@hotmail.com samt på kirkens hjemmeside www.moerkhoej-kirke.dk Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener-forening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalen kan ses på ww.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.   Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelses start. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96kr. -348.377,94 kr. (nutidskroner).  Fikspunktet er 270.169,94 kr. (nutidskroner) Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillæget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner) Prøvetid er på 3 måneder. Der indhentes børneattest ved ansættelse. Menighedsrådets forslag til lønniveau er 270.169,96 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillægget kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 7134fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist d. 21.oktober kl. 12.00 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43,2021. Arbejdsgiver: Mørkhøj Menighedsråd. Mørkhøj kirke. Mørkhøjvej 177,2860 Søborg.
MØRKHØJ KIRKE
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk