Gladsaxe deler erfaringer om verdensmål med FN

Profilbillede
Astrid Bruun

Gladsaxe er som den første kommune i Danmark blevet bedt om at bidrage med en rapport om arbejdet med verdensmålene til FN. Rapporten er netop offentliggjort på FN’s hjemmeside.

Rapporten fra Gladsaxe indgår i FN’s globale opsamling af gode eksempler på, hvordan verdensmålene gør en reel og konkret forskel. FN’s opsamling er tænkt som en inspiration til andre byer i hele verden.

Den store ære hænger sammen med, at Gladsaxe også var den første kommune i Danmark til at indarbejde FN’s Verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien. 

"Vi gik tidligt i gang med systematisk at omsætte FN’s verdensmål, så de giver mening lokalt. Nu har vi fået nogle gode erfaringer, som vi gerne deler med andre. En bæredygtig fremtid er noget, vi skal skabe sammen, for vi er tæt forbundne i hele verdenen, når det handler om bæredygtighed. Derfor har vi valgt at lave denne rapport, som forhåbentlig kan inspirere andre til at bidrage til en mere bæredygtig verden", siger borgmester Trine Græse.

Rapporten giver indblik i Gladsaxes strategiske tilgang til arbejdet med bæredygtighed og verdensmål. Målet er ikke at give en udtømmende afrapportering på alle kvantitative data og kvalitative cases, men at præsentere den grundlæggende tilgang.

"Vi håber andre byer og kommuner får glæde af rapporten og idéer til, hvordan de kan inspirere og mobilisere organisationen, virksomheder og lokalsamfundet om vores fælles bæredygtige dagsorden", siger Trine Græse.

Gladsaxe har også netop bidraget til regeringens nationale rapport om arbejdet med verdensmålene, som ventes offentliggjort senere i juni. Derudover har Gladsaxe bidraget til regeringens kommende handlingsplan for verdensmålene.

Rapporten A Voluntary Review from Gladsaxe er på engelsk og ligger på FN’s hjemmeside.

Fakta:

Om Gladsaxestrategien

Som den første kommune i Danmark indarbejdede Gladsaxe FN’s Verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien.

Gladsaxe arbejder for en både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig udvikling. I Gladsaxestrategien har byrådet prioriteret seks målsætninger, som hver især integrerer et eller flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Her finder du Gladsaxestrategien:

Gladsaxe er som sådan en af frontløberne i arbejdet med bæredygtighed i Danmark og Norden og samarbejder med andre kommuner og byer om at oversætte de globale mål til handlinger lokalt.

Mange kommuner, virksomheder, organisationer, Folketingets 2030-panel og Finansministeriet har de seneste år henvendt sig for at høre mere om, hvad det er, Gladsaxe kan.

Om FN’s verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Kilde: Redaktionen // Foto: Her er det Kong Hans Have i Gladsaxe, der er blevet fremhævet som en af de mest innovative klimaløsninger i verden ifølge Cities100-rapporten.
Flere artikler