Ungerådgiver til Ungeenheden i Gladsaxe

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Socialrådgiver til dynamisk ungeteam - Vi brænder for arbejdet med socialt udsatte unge
Ungeenheden i Gladsaxe kommune søger en ny ungerådgiver, der ligesom os, brænder for at arbejde med socialt udsatte unge og deres familier.

Målgruppen er unge i aldersgruppen 15-17 år samt unge der er bevilliget efterværn fra alderen 18 til 23 år. De unge kan have sociale og personlige udfordringer herunder psykisk sårbarhed, misbrugsproblematikker, diagnoser, familieproblematikker eller være kriminelle/kriminalitetstruede.
Vi leder efter dig, der værdsætter ovenstående og er en energisk holdspiller, som også formår at arbejde selvstændigt.

Det bliver din opgave
Sammen med dine kolleger har I hver ansvaret for en sagsstamme på omkring 30 sager bestående af unge i målgruppen, som enten selv søger støtte, eller hvor vi får kendskab til dem igennem en underretning. Du skal i sagsbehandlingen afklare den unges og familiens ressourcer og udfordringer samt vurdere om den unge er i målgruppen for støtte som f.eks. kontaktperson, familiebehandling, råd og vejledningsforløb eller økonomisk støtte. Formålet med støtten er, at den unge på sigt selv kan skabe en meningsfuld voksentilværelse med uddannelse, beskæftigelse og et harmonisk socialt liv.
Vi arbejder ud fra den unges egen motivation til at styrke egne kompetencer og opnå en forandring i egen tilværelse, da vi tror på, at det er vejen frem til en mere permanent forandring.

Hvad forventer vi af dig
Du skal afholde samtaler, netværksmøder og være i tæt samarbejde med mange forskellige aktører såsom psykiatrien, familieafdelingen, skoletilbud og uddannelsesvejledning. Du skal kunne skabe tillid og samarbejde med den unge og forældre samt opnå at den unge føler en høj grad af inddragelse i egen sag. Du skal kunne lytte til og motivere den unge, så den rette form for støtte iværksættes og den unge oplever en positiv udvikling.

  • Du er uddannet Socialrådgiver/Socialformidler
  • Du er god i relationen til den unge og skarp til at vurdere indsatsen
  • Du er god til at samarbejde i teamet og på tværs af teams
  • Du er grundig og dygtig på skrift
  • Du trives med et højt aktivitetsniveau i et arbejdsmiljø præget af samarbejde med mange fagligheder

Det bliver du en del af
I Ungeenheden i Gladsaxe kommune er vi ca. 90 medarbejdere, som er placeret under Beskæftigelses- og Socialafdelingen i Gladsaxe.
Vi har høje forventninger til hinanden og der er højt til loftet og let til grin. Du bliver en del af en arbejdsplads, med stort fokus på udvikling af det gode arbejdsmiljø. Du vil have base i et åbent kontorlandskab med fleksible pladser. Vi er en arbejdsplads præget af en kultur, hvor vi er imødekommende, positive og hjælpsomme.

I Ungeenheden arbejder vi ud fra et særligt fokus på at skabe sammenhængende indsatser på tværs af teams, afdelinger og forvaltninger. Dette gør vi ud fra en tro på, at vi ved at udnytte vores forskellige fagligheder og skabe kontinuitet i indsatsen skaber en positiv udvikling sammen med den unge.
I teamet er vi i alt 5 Ungerådgivere, 1 Faglig koordinator/Ungerådgiver og 4 interne kontaktpersoner.

Vi inddrager aktivt hinanden, har åbenhed i sagerne og sparrer dagligt i vores sager for at skabe ensartethed og læring. Vi sætter en stor ære i, at vores sagsbehandling er af høj kvalitet og de unge hjælpes bedst og hurtigst muligt. For at styrke inddragelsen af de unge, deres familie og netværk i sagsforløbet, så anvender vi feedbackmetoden FIT.
Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Om ansættelsesforholdet:
Har du spørgsmål til stillingen på 37 timer kan du kontakte Teamleder Nicholai Hansen på telefon på 51 39 32 20 eller via mail nichan@gladsaxe.dk.

Løn
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er torsdag den 18. januar 2024 og vi afholder samtaler onsdag den 24. januar 2024 fra kl. 8:00.

Ansættelse
Ansættelse pr. 1. marts 2024.

Ved ansættelse indhentes straffeattest, børneattest og referencer fra tidligere ansættelser.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gladsaxe Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle, 2860 Søborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954946

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet