Gladsaxe Kommune sender virksomhederne en stor regning

- Det er ikke logisk, at en virksomhed som Jernpladsen skal betale 468.000 kroner om året i dækningsafgift, blot fordi den ligger i Gladsaxe, mens en virksomhed enten 20 kilometer mod vest i Egedal eller 30 kilometer mod syd i Greve slipper med nul kroner, siger bestyrelsesleder Peter Lanng Nielsen.
dato

Sidste år opkrævede Gladsaxe Kommune 73 millioner kroner i dækningsafgift, som er en ekstra skat på at drive virksomhed i Gladsaxe. Den nye skattereform betyder, at kommunen i år henter yderligere 30 millioner kroner i de lokale virksomheders lommer. Det bør få byrådet til at sænke dækningsafgiften, mener DI Hovedstaden.

Hos virksomheden Jernpladsen, der holder til på Poppelgårdvej, Rosenkæret og Gladsaxevej i Gladsaxe, arbejder 27 medarbejdere hver dag med at omdanne jern- og metalskrot til nye råvarer. Virksomheden plejer hvert år at få en ekstra regning på ca. 41.000 kroner i dækningsafgift til Gladsaxe Kommune. Men når ændringerne i erhvervsejendomsbeskatningen er fuldt indfaset, stiger beløbet til ca. 468.000 kroner.

- Der vil være mange virksomheder, som får sig noget af en overraskelse, når de skal betale dækningsafgift i de kommende år. Der er tale om meget store stigninger, siger bestyrelsesleder for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

Dækningsafgiften er en kommunal særskat på erhvervsejendomme, som betales af virksomhederne oven i den almindelige ejendomsskat. Kommunerne bestemmer selv, om de vil opkræve afgiften eller ej. 33 kommuner opkræver dækningsafgift, mens 65 kommuner har valgt ikke at opkræve afgiften, og dermed friholde deres lokale virksomheder for særskatten.

Sidste år betalte de lokale virksomheder i Gladsaxe 73 millioner kroner i dækningsafgift, mens de lokale virksomheder i f.eks. Egedal, Greve og Solrød betalte nul kroner. I år stiger beløbet i Gladsaxe til ca. 103 millioner kroner.

Årsagen er, at den nye måde at beregne ejendomsskatter på automatisk får dækningsafgiften til at stige. For ligesom boligejerne har oplevet, at den nye boligskattereform resulterer i at grundværdierne stiger, så gør det samme sig glædende for virksomhederne i Gladsaxe.

Da størrelsen på dækningsafgiften beregnes ud fra en af byrådet fastsat promille af virksomhedens grundværdi, vokser størrelsen på dækningsafgiften proportionelt med stigningerne på grundværdien i de 33 kommuner, der opkræver dækningsafgift.

- Her bør byrådet ikke se stiltiende til og bare udskrive en regning på yderligere 30 millioner kroner. Kommunen bør ikke tjene penge på, at staten indfører en ny regnemetode. Byrådet skal handle nu, så dækningsafgiften sænkes, og beløbet som minimum forbliver det samme som før den nye skattereform, siger bestyrelsesleder for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

DI Hovedstaden har en opfordring til byrådet i Gladsaxe Kommune:

- Det er ikke logisk, at en virksomhed som Jernpladsen skal betale 468.000 kroner om året i dækningsafgift, blot fordi den ligger i Gladsaxe, mens en virksomhed enten 20 kilometer mod vest i Egedal eller 30 kilometer mod syd i Greve slipper med nul kroner. Mange virksomheder i Gladsaxe bliver ramt, siger bestyrelsesleder Peter Lanng Nielsen og fortsætter:

- Det bør ikke koste ekstra at drive virksomhed i bestemte kommuner. Byrådet bør derfor se på, hvordan de i løbet af tre til fem år helt kan udfase dækningsafgiften.

Kilde: DI Hovedstaden
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.