Reparation af underside af bro i krydset Motorring 3 og Gladsaxe Ringvej går i gang

Broreparation Gladsaxe Ringvej. (Kort: Vejdirektoratet)
dato

Vejdirektoratet er allerede i gang med et renoveringsarbejde af broen, som fører Motorring 3 over Gladsaxe Ringvej, på oversiden. Nu har det vist sig, at der også er behov for at udføre betonreparationer af undersiden af broen.

Arbejdet vil stå på i seks uger, og kommer til at foregå i perioden fra den 27. maj til midten af juli. Arbejdet vil foregå fra Letbanens byggeplads, så der vil ikke være yderligere trafikale gener.

Betonen bliver fjernet med en lufthammer, og det arbejde vil støje. Det støjende bankearbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 07:00-18:00. Andre typer arbejde kan forekomme uden for normal arbejdstid.

Arbejdet udføres af Vejdirektoratets driftsentreprenør CG Jensen.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de støjgener, naboer i området må opleve i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.