Flere studier: Kvinder rammes oftere af Corona-senfølger

Coronavirus
Profilbillede
dato

Nye studier fra udlandet viser, at det er kvinderne, der rammes oftere og hårdere af senfølger og længerevarende symptomer som følge af smitte med COVID-19.

Flere studier, fra henholdsvis Rusland, Storbritannien og Bangladesh, viser ifølge det britiske medie The Guardian, at kvinderne er dem, der bliver hårdest ramt af senfølger i forbindelse med smitte af COVID-19. Det er især kvinder i alderen 30 til 40 år, der rammes hårdest af længerevarende symptomer.

Den ledende norske professor Arne Søraas af norske undersøgelser af senfølger ved Oslo Universitetshospital siger til det norske medie NRK , at de fremover vil kigge på fordelingen af kønnenes oplevelse af senfølger.

Ifølge SST er senfølger rapporteret både blandt patienter med et mildt COVID-19 forløb, såvel hårdere ramte. Corona-senfølger er estimeret til at forekomme hos cirka 10% af de personer, der oplever smittetilfælde med COVID-19.

Der er rapporteret flere forskellige langvarige symptomer af varierende effekt (som varer i over 4 uger efter sygdomsstart). De mest hyppige er:

• Åndenød og hoste

• Brystsmerter, trykken for brystet og hjertebanken

• Træthed og feber

• Kognitive problemer som koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, perifer neuropati (nedsat/ændret følesans), svimmelhed og delir (forvirringstilstand som oftere ses hos ældre)

• Mavesmerter, kvalme, diarre, anoreksi/nedsat appetit (hos ældre)

• Led- og muskelsmerter

• Symptomer på depression og angst

• Tab af smags-/lugtesans, tinnitus, ørepine, ondt i halsen, svimmelhed

• Hududslæt

Hvis du oplever symptomer i længere tid i forbindelse med, at du har været syg med en COVID-19 infektion og er bekymret, kan du tage kontakt til din egen læge for at få en indledende udredning.


Kilde: SSI, SST